ELEV

Som elev starter du med at finde en elevplads i en virksomhed inden for det fag du finder spændende. Det kunne f.eks. være butikselev eller kontorelev.

En elevplads er en erhvervsuddannelse hvor du ved siden af din uddannelse opbygger en masse erhvervserfaring i den virksomhed du er ansat i. Du vil få en forståelse for hvordan en arbejdsplads fungerer og igennem de forskellige arbejdsopgaver, vil du kunne udvikle dig personligt og fagligt.

Sideløbende med arbejdet vil du skulle på skole og få en masse teoretisk viden, som du igen kan bruge på din arbejdsplads. På skolen vil du ofte møde ligesindede som du kan dele erfaringer med og samtidig udbygge dit sociale netværk.

Som elev får du typisk løn under hele din uddannelse. Det vil sig at du også få løn når du er på skole.

Elevlønnen varierer fra uddannelse til uddannelse, men vil i skrivende stund ligge på mellem 8000 og 10.000,- i starten og gradvist stige.

Se desuden Trainee

« Back to Glossary Index